Algemene voorwaarden Little Big Wines

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle cursisactiviteiten gehouden door Little Big Wines, geregistreerd onder Kvk-nummer 63035405 en gevestigd te Riethoven.

Inschrijving en betaling
1. Inschrijving voor een cursus is pas bevestigd wanneer de cursist zich schriftelijk heeft aangemeld via het aanmeldformulier op de website en betaling van het volledige cursusgeld is ontvangen.

Volgorde van toelating
2. Voor iedere cursus geldt een minimum aantal deelnemers. LITTLE BIG WINES behoudt zich het recht voor cursussen te annuleren wanneer dit minimum aantal onverhoopt niet wordt behaald.
Reeds ingeschreven cursisten worden uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus hierover bericht en krijgen het betaalde cursusgeld teruggestort.

Annulering door LITTLE BIG WINES
3. Voor iedere cursus bestaat een maximaal aantal deelnemers. Cursisten worden op volgorde van ontvangst van het cursusgeld ingeschreven. LITTLE BIG WINES behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren indien het maximum aantal deelnemers is bereikt. Cursisten ontvangen hiervan per omgaande bericht.
Annulering door cursist
4. Annulering van deelname aan een cursus door een cursist moet uiterlijk geschieden 21 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus. Daarna is 40% van het cursusgeld verschuldigd. Bij deelname aan een latere cursus wordt dit bedrag minus 50 euro administratiekosten in mindering gebracht.
5. Bij annulering op of na de aanvangsdatum is het volledige cursusgeld verschuldigd.
6. De cursist mag in dezelfde cursus kosteloos vervangen worden door een ander, wanneer dit voor aanvang van de cursus gecommuniceerd is.
7. Annulering van deelname aan een examen van LITTLE BIG WINES door een cursist moet uiterlijk geschieden drie weken voor de examendatum. Daarna is het volledige examengeld verschuldigd.
8. Gemiste lessen zijn geen reden voor restitutie.

Wijziging cursusdata
9. LITTLE BIG WINES behoudt zich het recht voor om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven, waarbij het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald wordt. 

Terms & Conditions Little Big Wines

The following conditions apply to all courses offered by Little Big Wines, registered under Kvk-number 63035405 and based in Riethoven.

Registration and payment
1. Registration for a course will only be confirmed once the booking through the online booking form has been completed and full payment has been received.

Cancellations by LITTLE BIG WINES
2. Each course requires a minimum number of students. LITTLE BIG WINES reserves the right to cancel courses when, by any chance, this number is not reached.
Those candidates who are already registered, will receive notice of this at least 10 days before the start of the course and will have the course fee refunded.

3. There is a maximum number of candidates for each course. Students will be registered in order of receipt of payment. LITTLE BIG WINES reserves the right to refuse registrations when the maximum number of candidates is reached. Candidates will inmediately receive notice of this.
Cnancellations by students
4. Cancellations of confirmed places are accepted up to 21 days before the start of the course. In the event of a late cancellation, 40% of the course fee will be charged. If the applicant decides to join a later course, then this fee minus 50 euro administration fee will be deducted from the total course fee.
5. For cancellations made on or after the start date, the full course fee will be charged.
6. Transfers of a confirmed booking for a classroom course to another applicant can be made as long as this is communicated before the start of the course.
7. Cancellations of confirmed exam bookings should be made 3 weeks before the exam date at the latest. If an exam is cancelled within three weeks before the start date, no refund of exam fees will be made.
8. Missed classes are no reason for refund.

Changes in course dates
9. LITTLE BIG WINES reserves the right to cancel or reschedule a planned course to another date, without being held liable or claimed damages. Candidates who have already enrolled for the course will have the right to de-register. In case of de-registration the course fee will be refunded.